aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
mastersmol changes to slidesYaroslav de la Peña Smirnov10 months
 
 
AgeCommit messageAuthor
2021-03-24smol changes to slidesHEADmasterYaroslav de la Peña Smirnov
2021-03-23defi, dexYaroslav de la Peña Smirnov
2021-02-04fix supervisor titleYaroslav de la Peña Smirnov
2021-02-04It's finally done! (I hope so)Yaroslav de la Peña Smirnov
2021-02-04ConclusionYaroslav de la Peña Smirnov
2021-02-04Added illustrationsYaroslav de la Peña Smirnov
2021-02-04Chapter 3Yaroslav de la Peña Smirnov
2021-02-01Corrected address of beamer sty submoduleYaroslav de la Peña Smirnov
2021-02-01slideshowYaroslav de la Peña Smirnov
2021-01-25chapter 2Yaroslav de la Peña Smirnov
[...]
 
Clone
https://git.yaroslavps.com/university/nir-sem1
git://git.yaroslavps.com/university/nir-sem1